Concrete House

Duurzaam bouwen in beton

Concrete House

Duurzaam bouwen in beton

Energie

Buiten een goede thermische isolatie zijn vooral de luchtdichtheid en de thermische inertie 2 belangrijke verschillen met andere bouwsystemen.

Isolatie

De betonnen constructie wordt langs de buitenzijde volledig ingepakt met een dikke isolatielaag, de dikte hangt af van de specifieke wens van de bouwheer. Door de eenvoud van het concept en na optimalisatie van bepaalde aansluitingsdetails, worden koudebruggen vermeden.

Thermische inertie

Thermische inertie van betonwanden is de capaciteit om warmte op te nemen en daarna terug af te geven, wat een besparing geeft op de verwarmingskosten. Door de hoge thermische inertie van beton, is het comfortgevoel binnenshuis perfect vergelijkbaar met dat van een natuurstenen huis. Hierdoor zijn de temperatuurschommelingen heel beperkt en blijft de warmte zowat de hele tijd constant. De thermische capaciteit van beton ligt zes keer hoger dan die van dezelfde hoeveelheid hout. Aangezien de woningen volledig langs buiten werd geïsoleerd – zelfs ter hoogte van de kelder- kan er worden gerekend op een massa van gemiddeld ongeveer 500 ton beton om de warmte te stockeren. Het aantal stookdagen per jaar wordt daardoor drastisch verlaagd, terwijl in de zomer koeling overbodig wordt. In een moderne architectuur met grote raampartijen is dit een belangrijk aandachtspunt.

Luchtdichtheid

De constructie op basis van glad gewapend beton vermindert drastisch het aantal onderlinge aansluitingen tussen die elementen, wat de luchtdichtheid ten goede komt. De  muurpanelen kunnen tot acht meter lang en drie meter hoog zijn, terwijl de breedvloerplaten een vrije overspanning van maximum acht meter lang en drie meter breed halen. Alle raam- en trapopeningen werden met de grootste precisie gemaakt en de technische voorzieningen kunnen in de bekisting worden ingewerkt. Er blijven dus geen luchtspleten over. De strenge passiefhuisnorm inzake luchtdichtheid kan dus op eenvoudige wijze behaald worden.

Technieken

Samen met de bouwheer wordt er onderzocht welke technieken er best geplaatst worden. Zo worden de woningen meestal  verwarmd met vloerverwarming aangestuurd door een warmtepomp, welke ook zorgt voor het sanitair warm water.

Door de hoge luchtdichtheid is een goed ventilatiesysteem belangrijk, waardoor alle woningen van Concrete House worden uitgerust met een type D ventilatiesysteem (mechanische aan- & afvoer) met warmterecuperatie & zomer bypass.

Hernieuwbare energie

De lage energiebehoefte van de woning kan opgewekt worden door hernieuwbare energie. Een warmtepomp wordt meestal gecombineerd met zonnepanelen en/of een zonneboiler. Met een domoticasysteem kan dit lage energieverbruik en de opwekking ervan constant gemonitord worden.

Duurzaam bouwen

Een ander interessant aspect van de betonwoningen is de flexibiliteit in de tijd. Aangezien de binnenruimtes niet door draagmuren zijn afgebakend –wegens grote vrije overspanningen– kan het huis leven en evolueren op het ritme van de bewoners,  terwijl de stevige en stabiele constructie de tijd uitstekend doorstaat.