Duurzaam bouwen is bouwen met duurzaamheid als doel.

Dit in belangrijk bij elke fase van het proces van het bouwen van een woning. Concrete House gebruikt deze duurzame principes in het bouwen van prefab betonwoningen.

Fasen bouwproces

Fase 1: Duurzame materialen gebruiken

Het is van cruciaal belang om informatie te verzamelen over de producten en procedés die in een gebouw worden aangewend. Er moet rekening worden gehouden met alle fasen van de levenscyclus van het gebouw. Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld. Het heeft tal van toepassingen, maar wat is zijn positie ten opzichte van andere materialen ?

Lees hier zeker de mening over van professor architectuur Sophie Trachte.

Fase 2: Het project zo duurzaam mogelijk ontwerpen

Er kan slechts sprake zijn van duurzaam bouwen als het gebouw als zodanig is opgevat vanaf het eerste schetsontwerp tot de constructiedetails. Het is dus de kritieke fase om tot werkelijk duurzaam bouwen te komen. Op vlak van energie, comfort, afval en omgeving  en wensen we de duurzaamheid te optimaliseren

Bij het ontwerp dient er zo dus al rekening gehouden te worden met het besparen op energie. Deze principes suggereren het ontwerp van compacte en goed geïsoleerde gebouwen (zonder koudebruggen), waar verlichting (natuurlijk en kunstmatig) en ventilatie (natuurlijk of soms mechanisch, infiltratieniveau) goed worden beheerst.

Bij duurzaam bouwen ontwerpen we het project zodat  we het comfort van de inwoner, bijvoorbeeld op het vlak van lichtinval, effectieve verwarming en verluchting optimaliseren. Daarnaast bekijken we bij het ontwerp het gebruik van regenwater en dakbeplanting

Fase 3: De werken op een duurzame manier uitvoeren

De bouwfase, ongeacht of het een renovatie of nieuwbouw betreft, omvat ook de eventuele afbraak van onderdelen, evenals de verbouwingen en onderhoudsfasen die elkaar opvolgen tijdens de levensloop van het gebouw. Het is meestal een korte fase, maar de hinder en de vervuiling die deze veroorzaakt, mogen niet langer worden verwaarloosd.

Tijdens de bouwfase dient er rekening gehouden te worden met het besparen op energie, het correct verwerken van bouwafval en het beheersen van materiaalgebruik en transportkosten.

Fase 4: Duurzaamheid meten, evalueren en communiceren

Het EPB moet -bij elke verkoop of verhuring van gebouwen worden opgemaakt. Hierin wordt via een cijfer uitgedrukt hoe energiezuinig de woning is. Alle geanalyseerde gebouwen zullen systematisch worden vermeld in een database, die zal dienen om de efficiëntie van de maatregelen en de evolutie van de toestand van de bestaande bebouwing te evalueren.

evaluatie energie

Resultaten van onderzoek en voorbeelden van gebouwen tonen aan dat het materiaal beton, bouwsystemen op basis van beton en betonnen bouwwerken inzake duurzaamheid goed scoren wanneer alle behandelde punten in praktijk worden gebracht tijdens de volledige levenscyclus en in het bijzonder voor wat de recyclage betreft.

Wil je meer weten? Download dan de publicatie of contacteer Concrete House voor meer informatie!

19 mei - Open Wervendag
inspiratieboek
te Rijkevorsel Meer info